Webbaserade utbildningar

– för dig som arbetar i skogen!

Som komplement till de traditionella SYN-kurserna finns ett antal webbutbildningar, se ämnesområdena till höger. Dessa webbutbildningar ger teoridelen i aktuell SYN-kurs.

Fördelen med webbutbildning är att man kan studera när och var man vill, förutsatt att man har en dator och är uppkopplad till Internet. Man kan gå igenom utbildningen i eget tempo med stöd av både bild och text. Den senare kan läsas och/eller avlyssnas.

I slutet av varje webbutbildning finns ett test bestående av ett antal frågor. Om man klarar detta teoretiska test återstår att göra de praktiska prov som krävs för respektive kurs. Praktiska kurser och prov ges av ackrediterade kursanordnare, se SYNs hemsida: syn-kurser.se.

Den som har klarat både teoretiska och praktiska test blir registrerad i SYN:s utbildningsregister och är berättigad till SYN:s kompetensbevis.

För att komma igång behövs en verifikationskod. Antingen får du den av kursanordnaren eller också beställer du den själv via formuläret nedan!

Beställning

Prislista

För att köpa webbutbildning till en eller flera användare, vänd Dig till ackrediterad kursanordnare eller beställ direkt genom att fylla i formuläret brevid.

Uppgifter på ackrediterade kursanordnare finns på SYNs hemsida: syn-kurser.se

Utbildning Pris per användare
Miljöhänsyn 500 kr
Gallring 300 kr
Markberedning 300 kr
Plantering för plantbasar 300 kr
Plantering för plantörer 300 kr
Röjning + Förröjning 300 kr
Motorsågning 300 kr
Svenskt Skogsbruk 200 kr
Handledarutbildning 0 kr

Prislista SYNs webbutbildningar 2016-05-10, PDF »


  • Prislistan gäller fr o m 2016-05-10 och tills den ersätts
    av SYN med en ny prislista. Priserna anges exkl. moms.
  • Utbildningen är åtkomlig i två år från det att verifikationskoden delas ut.
  • Återförsäljare erhåller rabatt.
  • Utbildningsanordnare som köper webbutbildningar för elever på gymnasiets naturbruksprogram, på skogliga YH-utbildningar och på skogliga bristyrkesutbildningar betalar 50 % av ovanstående listpriser. Då ges ingen återförsäljarrabatt.

Beställningsformulär

Fyll i nedanstående formulär för att göra en beställning av SYNs webbaserade utbildningar. Önskar du beställa flera olika utbildningar, vänligen gör en separat beställning per utbildning. Betalning sker genom fakturering.

Obs! Är du kursanordnade vänligen ange vilket kurstillfälle beställningen ska gälla för i meddelandefältet samt ett slutdatum för faktuering.