Brand

Beskrivning

I Sverige uppstår stora skogsbränder några gånger per årtionde. Dessa bränder är mycket kostsamma för markägare och samhället. Varje år inträffar det mindre skogsbränder som även dessa kan vara mycket kostsamma och resurskrävande att bekämpa.

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) är markägare och verksamhetsutövare skyldiga att bedriva ett förebyggande arbete mot olyckor.

Utbildningen vänder sig till markägare, de som upphandlar skogliga tjänster eller utför maskinella arbeten inom skogsbruket. Målet är att sprida grundläggande kunskap om hur skogsbränder förebyggs.

Innehåll
  • Brand 
    Hur skogsbränder förebyggs
Detaljer