Eftersläckning

Beskrivning

Efter en brand i skogsmark, när lågorna har slocknat, finns ofta glödbränder kvar i marken som måste hindras från att flamma upp och sprida sig.

En framgångsrik och effektiv eftersläckning (efterbevakning) kräver:

  • grundläggande kännedom om hur skogsbränder beter sig
  • tillgång till lämplig utrustning
  • förmåga att använda effektiva och säkra arbetsmetoder.
Innehåll
  • Eftersläckning
    Hur ett effektivt och säkert eftersläckningsarbete bedrivs
Detaljer