Brandbekämpning

Beskrivning

I Sverige uppstår stora skogsbränder några gånger per årtionde. Dessa bränder är mycket kostsamma för markägare och samhället. Varje år inträffar det mindre skogsbränder som även dessa kan vara mycket kostsamma och resurskrävande att bekämpa.

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) är markägare och verksamhetsutövare skyldiga att bedriva ett förebyggande arbete mot olyckor.

Utbildningarna vänder sig till markägare, de som upphandlar skogliga tjänster eller utför maskinella arbeten inom skogsbruket. Målet är att sprida grundläggande kunskap om hur skogsbränder förebyggs, vad eftersläckningsarbete innebär och vad som ingår i uppgiften som brandvakt.

Innehåll
  • Brand 
    Hur skogsbränder förebyggs
  • Eftersläckning 
    Hur man planerar och utför eftersläckningsarbete
  • Brandvakt 
    Om brandvaktens arbete, utrustning och säkerhet
Detaljer