Avverkning

Beskrivning

Arbetet med avverkning är ansvarsfullt. Stora ekonomiska värden hanteras samtidigt som kraven ökar på noggrannhet vid aptering och sortering. Skogens natur- och kulturvärden måste dessutom bevaras. I detta utbildningspaket ges en översikt över aktuella kunskaper och bestämmelser.

Innehåll
 • Miljöhänsyn Grunder
  Hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden
 • Miljöhänsyn i Praktiken
  Praktisk hantering av natur-, kultur- och sociala värden
 • Mätning
  Grunderna i aptering och mätning vid avverkning
 • Föryngringsavverkning
  För de som sitter i skördare och skotare 
 • Gallring
  För de som planerar och genomför gallringar
 • Effektiv planering och drivning
  Beskrivning av ett arbetssätt för att utföra drivning både effektivt, med god arbetsmiljö och minimering av körskador
 • Brand
  Hur skogsbränder förebyggs
 • Brandvakt
  Om brandvaktens arbete, utrustning och säkerhet
Detaljer