Webbaserade utbildningar

- för dig som arbetar i skogen!

Skötselskolan är ett samarbete mellan flera större skogsföretag, skogsägarföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk.

OM GDPR
Ta del av respektive medlemsföretags personuppgiftspolicy i samband med att du skapar ditt användarkonto eller loggar in.

Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

BRANDRISKSÄSONG!

Skötselskolan erbjuder tills vidare GRATIS tillgång till webbutbildningarna Brandvakt, Eftersläckning respektive Brand. Gör så här:

Kompetenshöjande utbildningar skapade av skogliga experter verksamma i svenskt skogsbruk!

Skötselskolans medlemmar har tillsammans skapat webbutbildningar som säkerställer att de som arbetar på uppdrag åt oss får kompetens att utföra skogliga aktiviteter på bästa sätt. Även våra egna anställda genomför utbildningarna. Allmänna versioner av utbildningarna kan beställas via denna hemsida. Dessa utbildningar används som teoretisk grund vid SYNs praktiska kurser och på många skolor med skoglig inriktning.

Tillgång till alla utbildningar

Välj vad du vill lära dig från Skötselskolans omfattande utbildningskatalog. Tillgängligt dygnet runt från dator, läsplatta eller mobil. Du styr själv takten på din inlärning.

Skogliga experter

Utbildningarna är skapade av medlemmarnas egna experter och beställare av skogliga tjänster. Varje år görs justeringar för att det senaste och bästa sättet att arbeta ska läras ut.

Språkversioner

Många utbildningar är översatta till andra språk. I detaljbeskrivningen av respektive utbildningspaket anges språken.

Användare årligen
0 +
Utbildningsbevis årligen
0 +
Säger sig ha mycket stor nytta av utbildningarna
0 %

Utbildningar

SAMLAD KUNSKAP FÖR ETT MODERNT SKOGSBRUK

Välj fritt bland utbildningarna eller gå igenom de utbildningspaket som berör en viss skoglig aktivitet. Skogsföretagens egna anställda, såväl som personalen på anlitade entreprenadföretag, går regelbundet igenom de utbildningspaket som berör deras arbete t.ex. plantering eller röjning/förröjning. Vissa utbildningspaket utgör den teoretiska grunden i SYNs kurser. Tillgång till utbildningarna förmedlas då via SYNs kursanordnare när eleven anmäler sig till en kurs.

Avverkning

Brandbekämpning

Dikning

Markberedning

Miljöhänsyn

Plantering

Röjning/Förröjning

Skogsbilvägar

Avgiftsfri åtkomst till

Ange koden 801710 vid registrering

Beställ

Alla utbildningar i ett paket

1 Användare / år
1500SEK

ex. moms

Tillgång till alla utbildningar
Uppdateringar under kalenderåret ingår
Betala med kontokort

2 Användare / år
2800SEK

ex. moms

Tillgång till alla utbildningar
Uppdateringar under kalenderåret ingår
Betala med kontokort

4 Användare / år
4200SEK

ex. moms

Tillgång till alla utbildningar
Uppdateringar under kalenderåret ingår
Betala med kontokort

5-9 Användare / år
5-9000SEK

ex. moms

Tillgång till alla utbildningar
Uppdateringar under kalenderåret ingår
Betala med kontokort

  • Priserna gäller fr.o.m. 21:a februari 2020.
  • Tillgång till utbildningarna ges kalenderårsvis.
  • Beställningar som görs andra halvan på året omfattar även nästkommande kalenderår.

Behöver ni utbilda en större grupp?

Affärslösningar

För företag

Skötselskolan erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för organisationer av alla storlekar.

Företagskonto
Företagslicens

Är ni intresserad av att erbjuda skolelever Skötselskolans utbildningar?

För en behovsanpassad lösning

Har du frågor om Skötselskolan?

Här hittar du kontaktuppgifter och representanter!​

Kontakt

För frågor om Skötselskolan eller utbildningarnas innehåll kontakta Skötselskolans verksamhetsledare:

Kontaktpersoner för Skötselskolans medlemmar:

ANSTÄLLD PÅ ENTREPRENAD- ELLER MEDLEMSFÖRETAG

Kontakta i första hand din arbetsgivare eller beställare
på berört medlemsföretag.

ELEV PÅ EN SYN-KURS

Kontakta i första hand din kursanordnare.

TEKNISK SUPPORT

För teknisk support och frågor rörande beställningar och fakturering:

I samarbete med