Skogsbilvägar

Beskrivning

Detta utbildningspaket vänder sig till alla som arbetar med skogsbilvägar. Utbildningarna omfattar allt från kraven som ställs på vägentreprenörer till planering av nybyggnation och fortlöpande underhåll.

Innehåll
  • Skogsbilvägar, allmän del
    Krav som ställs på entreprenörer som arbetar med skogsbilvägar
  • Skogsbilvägar, planering
    Inför byggandet av nya skogsbilvägar
  • Skogsbilvägar, utförande
    Nybyggnation, restaurering och fortlöpande underhåll av skogsbilvägar
Detaljer