Röjning/Förröjning

Beskrivning

Röjning görs för att skapa skogar som växer bra. Förröjning däremot är en åtgärd som genomförs för att underlätta avverkningsarbetet. Ofta är det samma personer som utför dessa åtgärder, och som i båda fallen arbetar med en röjsåg. För de som behöver lära sig vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på den svenska arbetsmarknad ingår utbildningen ”Att vara anställd”. Fördjupningar finns för de som är mer intresserade av miljöaspekterna.

Innehåll
 • Att vara anställd
  Rättigheter och skyldigheter på den svenska arbetsmarknaden
 • Röjning och förröjning
  Skapande av skogar som växer bra och Underlättande av efterföljande avverkningsarbete samtidigt som skogens natur- och kulturvärden bevaras.
 • Brand
  Hur skogsbränder förebyggs
 • Brandvakt
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
  Hänsyn till natur- och kulturvärden vid skogsvårdsaktiviteter.
Detaljer

NOTERA!
Skötselskolan utfärdar inte körkort. Information om körkortsgrundande utbildningar för röjsåg och motorsåg finns hos SÄKER SKOG .