Miljöhänsyn

Beskrivning

Detta utbildningspaket består av Skötselskolans mest omfattande utbildningar. Här beskrivs den generella hänsyn som ska tas till natur- och kulturvärden och varför. Utbildningarna utgör den teoretiska delen flera SYN-kurser.

Innehåll
  • Miljöhänsyn Grunder
    Hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden
  • Miljöhänsyn i Praktiken
    Praktisk hantering av natur-, kultur- och sociala värden
  • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
    Hänsyn till natur- och kulturvärden vid skogsvårdsaktiviteter
Detaljer