Dikning

Beskrivning

Dikningsarbete måste utföras på ett visst sätt för att negativ påverkan på miljön ska minimeras. Detta är krav för att lagstiftningen inom området ska uppfyllas. Utbildningarna utgör den teoretiska delen av SYN-kursen för dikesrensning/skyddsdikning. Ett sådant SYN-kompetensbevis, tidigare kallat ”blått kort”, krävs för att få utföra dikningsåtgärder på PEFC-certifierad skogsmark.

Innehåll
  • Dikesrensning/Skyddsdikning
    Hur dikningsarbete utförs med hänsyn till naturvärden
  • Körning i skogsmark
    Effekterna av körskador och hur dessa förebyggas
Detaljer