Markberedning

Beskrivning

En bra markberedning lägger grunden för framgångsrik plantering av nästa generation skog. Hänsynen till skogens natur- och kulturvärden, som tagits vid tidigare åtgärder, kan ödeläggas om markberedningen inte utförs korrekt.

Innehåll
 • Körning i skogsmark
  Effekterna av körskador och hur dessa förebyggas
 • Brand
  Hur skogsbränder förebyggs
 • Brandvakt
  Om brandvaktens arbete, utrustning och säkerhet
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
  Hänsyn till natur- och kulturvärden vid skogsvårdsaktiviteter
 • Markberedning
  Hur hänsyn ska tas och hur markberedning ska utföras
 • Hänsyn till rennäring vid markberedning
  Särskild del om markberedning i områden med rennäring
Detaljer