Plantering

Beskrivning

För en framgångsrik plantering av ny skog krävs kunskap om hantering av plantor och hur planteringsarbetet utförs på bästa sätt. För de som behöver lära sig vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på den svenska arbetsmarknad ingår utbildningen ”Att vara anställd”. Fördjupningar finns för de som är plantbasar och de som är mer intresserade av miljöaspekterna.

Innehåll
 • Att vara anställd
  Rättigheter och skyldigheter på den svenska arbetsmarknaden
 • Plantering
  Beskrivning av hur plantering i skog ska bli framgångsrik
 • Plantering, komplement för plantbasar (Fördjupning)
  Plantan, ståndorter och olika typer av markberedning
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård (Fördjupning)
  Hänsyn till natur- och kulturvärden vid skogsvårdsaktiviteter
Detaljer